Skip to main content

Boek 'Alles Mens'

“Manon Rouwette schrijft indringend over de ziekte die het leven van haar en haar man achttien jaar geleden op z’n kop zette. Als ex-leukemiepatiënt herken ik me in de wanhoop en de moeizame strijd om ondanks een inflexibel zorgstelsel toch de verlossende behandeling te vinden. Manon laat zien hoe groot de impact is van een levensbedreigende ziekte, niet alleen voor de patiënt zelf maar ook voor de partner en de rest van het gezin. Manon neemt ons mee in haar angsten en haar zoektocht naar duiding en oorzaak van de ziekte. Een reis die ook achttien jaar later nog bepalend is voor haar dagelijks leven.” – Herman Hintzen

Alles mens

Als kanker je partner treft, van Over leven naar Voor leven

Een boek over de reis die mijn man en ik hebben afgelegd vanaf het moment dat hij de diagnose kanker kreeg, inoperabel en onbehandelbaar, tot hoe het uiteindelijk – gelukkig – toch anders liep. In dit boek kijk ik terug vanuit het ‘nu’. De impact op ons leven was enorm en is nog steeds op sommige momenten voelbaar.

We hebben geleerd hoe sterk de kracht van verbinding kan zijn, van hoop en van het niet opgeven. Velen zijn inmiddels geraakt door onze reis die ik in het boek heb beschreven. Dit boek helpt je het leven volledig te omarmen.

Mijn complementen voor je werk, je moed en je verhaal. Je weet je persoonlijke verhaal te verweven met informatie, omgeving en belangrijke feiten. Ik heb af en toe kippenvel, maar dat is eigenlijk alleen maar goed.

Jacqueline ReitStoer Tekst & Creatie

Dank, Manon, voor je prachtige boek. Je kleurt de wereld er mooier van.

Véronique Klaassen

Je boek heb ik in een ruk uitgelezen. Ik vond het prachtig!

Annet Leijsse

Hierbij stuur ik je een reactie op je mooie boek. Zie het maar als een soort recensie van een zeer geïnteresseerde lezer, die met veel respect en bewondering de tekst heeft gelezen. Het verhaal heeft mij echt geraakt! Dank je wel!

J. van de Avoort

Prachtig geschreven! Kon niet stoppen met lezen. Heel indrukwekkend.

H.D.

Ik put zoveel kracht uit jouw boek!

S.P.

Alles Mens Recensie 210927

Op een zeer indringende manier beschrijft Manon Rouwette-Janssen in haar boek “Alles Mens” hoe zij de diagnose galwegkanker en het indrukwekkende ziektebeloop bij haar partner Jean-Paul beleeft. De periode, waarin de ziekte zich ontwikkelt, de diagnose wordt gesteld en zij en haar man op zoek gaan naar mogelijkheden van behandeling, wordt uitvoerig beschreven. Zij houdt hierbij dokters een spiegel voor, waar het gaat over empathie en communicatie, terwijl zij hen waardeert om hun medische kennis en kunde. Zij geeft aan, dat het kan lonen je niet direct neer te leggen bij een diagnose met sombere vooruitzichten. Tijdens haar gedwongen reis door de medische wereld op zoek naar hulp maakt zij duidelijk, hoe belangrijk het is steun te ervaren van familieleden en goede vrienden, die voor haar en haar man zorgen en hen opvangen, troosten en stimuleren. Ook deskundigen op het gebied van begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten kunnen een belangrijke rol spelen.

Nadat aanvankelijk behandeling niet mogelijk werd geacht, vindt zij uiteindelijk toch een arts, die mogelijkheden ziet en een grote operatieve ingreep aandurft. De impact, die de operatie heeft is groot, mede door de eraan verbonden risico’s. Existentiële vragen over leven en dood worden gesteld en beantwoord. Dat de ingreep in het buitenland plaatsvindt, is een extra complicerende factor voor haar en haar man en hun beider families. Ook nu krijgt zij veel steun van goede vrienden, die bij toerbeurt voor haar klaarstaan. Als de ingreep succesvol blijkt, keert de hoop op een verwachtingsvolle toekomst weer terug, ook al moet Jean-Paul nog chemokuren ondergaan.

Meer dan zij zich ooit kon voorstellen, hebben de diagnose, de operatieve ingreep en de lange herstelperiode haar leven en haar visie daarop veranderd. Zij stelt zichzelf vragen over hoe nu verder, wat is echt belangrijk in het leven en is het mogelijk en verantwoord een gezin te stichten. Niet alles is meer zoals voorheen, maar het leven is haar dierbaarder geworden. Zoals zij zelf zegt, omdat Jean-Paul en zij, op heel jonge leeftijd, over de rand van de dood hebben gekeken. Dit heeft tot gevolg, dat zij meer waarde gaat hechten aan juiste voeding en een gezonde leefstijl en kritischer gaat kijken naar schadelijke invloeden in het milieu op de gezondheid. Daarbij is zij realistisch en niet activistisch, maar wel bezorgd.

Het geluk kinderen te krijgen is voor haar een reden tot grote dankbaarheid. Er is echter ook sprake van een worsteling hoe en wanneer de kinderen zelf te vertellen wat hun vader heeft meegemaakt en wat dat voor hem en haar heeft betekend. Enerzijds wil zij de kinderen beschermen, anderzijds wil zij voorkomen, dat die van anderen horen wat hun vader is overkomen. Het bezig zijn met het schrijven van dit boek is een manier om hier invulling aan te geven.

De lezer zal met gevoelens van bewondering en respect het boeiende verhaal tot zich nemen en daarbij tot de conclusie komen, dat de door Manon getoonde veerkracht en de wijze, waarop zij die beschrijft in het verhaal van de ziekte en de genezing van haar Jean-Paul, haar inderdaad maken tot een “alles mens”, een eretitel door een van haar kinderen aan haar  gegeven.

Bestel het boek 'Alles Mens'

Donatie Fight Cancer

Stichting Fight Cancer is een organisatie die zich richt op het in actie komen tegen kanker en daarmee geld op haalt voor kankeronderzoek.

De slogan die Fight Cancer daarbij hanteert is ‘Love Life’, een slogan die ook zeer passend is bij de strekking van het boek. Omarm het leven, zoek daarbij je eigen weg, vanuit verbinding met jezelf, verbonden met je naasten, je omgeving, de natuur. Aspecten als lifestyle, wat kan je zelf doen tegen kanker en om het te voorkomen preventief, wat kunnen we samen doen, ze komen allemaal in mijn boek naar voren en ook daar richt Fight Cancer, Love Live, zich op.

Wil je een bijdrage doneren, dan kan dat hier.

100% van je donatie gaat rechtstreeks naar stichting Fight Cancer!